KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021 CỦA CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

         - Căn cứ Hướng dẫn số 30-HDHVCTQG, ngày 03/02/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ ngành, đoàn thể Trung ương;

         - Căn cứ Quyết định số 683-QĐ/HVCTQG, ngày 25/02/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị, trường cán bộ của các bộ ngành, đoàn thể Trung ương năm 2021;

         - Căn cứ Công văn số 162-CV/HVCTQG, ngày 25/02/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện tổ chức và bình xét thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành năm 2021;

         Hưởng ứng phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Chiều ngày 02/4/2021 tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (Cụm trưởng) Cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiến hành xây dựng, phát động và ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2021 cụ thể như sau:

         1. Triển khai phong trào thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề :“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” hướng tới các hoạt động thi đua cụ thể, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí đồng thời phát huy tinh thần xây dựng, học hỏi lẫn nhau, suy tôn đúng, khen thưởng chính xác để phong trào thi đua giữa các trường chính trị thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và những nhiệm vụ liên quan khác của trường.

         2. Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hôi Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các trường chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

         3. Nêu cao tinh thần “Đoàn kết” trong mỗi viên chức, giảng viên, tập thể đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực thi đua thực hiện nghiêm túc “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để nâng cao đạo đức, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ trường Đảng (Trường Chính trị).

         4. Thi đua hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Học viện, của địa phương và của trường.

         5. Thi đua nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời cập nhật giáo trình và các chương trình đào đạo mới.

         6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

         7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông báo số 27-TB/HVCTQG ngày 22/01/2021, thông báo kết luận của đồng chí Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

         8. Tích cực vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công việc hàng ngày là nền tảng thi đua”. Theo đó, mỗi viên chức, giảng viên sáng tạo, trách nhiệm với nghề, luôn thay đổi, cải tiến phương pháp làm việc, đổi mới quy trình làm việc, tiếp tục có những giải pháp, sáng kiến trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ.

         9. Từ công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu đến tham mưu, phục vụ phải mang lại hiệu quả. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nâng cao hiệu quả ứng dụng các giải pháp nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Trong công tác tham mưu hành chính, hậu cần hiệu quả được đo bằng số lượng và chất lượng công việc.

         10. Tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp giữa các trường trong cụm thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, các phong trào thi đua, các cuộc hội thảo khoa học, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các trường thuộc cụm.

         Sau khi nghe cụm trưởng thông qua dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của cụm thi đua, hội nghị dành thời gian nghe thành viên thuộc cụm thi đua trao đổi, thảo luận, điều chỉnh bổ sung vào kế hoạch và cuối cùng đi đến thống nhất ký kết giao ước thi đua; đại diện Ban Giám hiệu của từng trường ký giao ước thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của cụm trưởng và 2 cụm phó.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021 của cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Đ/c Võ Văn Tươi - Phó Hiệu trưởng Trường chính trị Trà Vinh, đ/c  Nguyễn Thị Tuyết Loan - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang ký giao ước thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của cụm trưởng và 2 cụm phó.

Tin, ảnh: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 3 111
  • Tất cả: 621463
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này