Kết quả sáp nhập phòng, khoa; tinh gọn bộ máy tổ chức Trường Chính trị
      Ngày 19/02/2019 Hiệu trưởng Trường Chính trị đã ký và ban hành các Quyết định sáp nhập Phòng, Khoa, điều động, phân công công tác một số viên chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ của trường.

Trên cơ sở Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị định số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quy định số 16-QĐi/TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 28/6/2018 của Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện tinh giản biên chế tỉnh Trà Vinh năm 2018 và đến năm 2021; và Kế hoạch số 21-KH/TCT, ngày 07/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tổ chức Trường Chính trị. Ngày 19/02/2019 Hiệu trưởng Trường Chính trị đã ký và ban hành các Quyết định sáp nhập Phòng, Khoa, điều động, phân công công tác một số viên chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ của trường. Cụ thể:

* Sáp nhập các phòng, Khoa:

       1. Sáp nhập Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị và Phòng Nghiên cứu Khoa học - thông tin - tư liệu (bộ phận công nghệ thông tin) thành lập Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

       2. Sáp nhập Phòng Đào tạo và Phòng Nghiên cứu Khoa học - thông tin - tư liệu (bộ phận khoa học, thư viện) thành lập Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

      3. Sáp nhập Khoa Dân vận và Khoa Xây dựng Đảng, thành lập Khoa Xây dựng Đảng.

      4. Đổi tên Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận cơ sở.

* Phân công, điều động công tác theo chức năng, nhiệm vụ:

       1. Phân công ông Nguyễn Văn Thơ - Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học-thông tin-tư liệu nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu.

        2. Phân công bà Phạm Thị Ngọc Thanh - Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính - Quản trị nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu.

         3. Phân công ông Cao Hoàng Phúc - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo giữ chức Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

         4. Phân công ông Huỳnh Minh Phúc - Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học-thông tin-tư liệu giữ chức Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

         5. Phân công ông Phan Văn Tấn - Trưởng Khoa Dân vận nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật.

         6. Phân công ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Trưởng Khoa Dân vận nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở.

         7. Phân công bà Trương Ngọc Phượng - Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Khoa Lý luận cơ sở.

         8. Phân công ông Trầm Tiểu Bang - Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học-thông tin-tư liệu nhận nhiệm vụ chuyên viên Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu.

         9. Phân công bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh - Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học-thông tin-tư liệu nhận nhiệm vụ chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

         10. Phân công bà Lê Thị Hồng Gấm - Giảng viên Khoa Dân vận về nhận nhiệm vụ giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

         11. Phân công ông Nguyễn Thanh Mộng - Giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

         12. Phân công bà Lê Thị Bích Ngọc - Giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận nhiệm vụ giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

Đ/c Phạm Quốc Thới-Hiệu trưởng trao quyết định phân công công tác cho 12 cá nhân


Sau sáp nhập, điều động nội bộ, biên chế Trường Chính trị như sau:

       1. Ban Giám hiệu: 4 (01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng).

       2. Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu: 11 (01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng; 06 viên chức; 01 lái xe; 02 phục vụ).

       3. Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học: 06 (01 Phó Trưởng phòng phụ trách, 01 phó trưởng phòng; 04 viên chức).

       4. Khoa Lý luận cơ sở: 08 (01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 06 giảng viên).

       5. Khoa Nhà nước và pháp luật: 08 (01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 06 giảng viên).

       6. Khoa Xây dựng Đảng: 09 (01 trưởng khoa, 08 giảng viên).

* Thực hiện kế hoạch 85-KH/TU ngày 28/6/2018 của Tỉnh ủy Trà Vinh, từ nay đến cuối năm 2019 Trường Chính trị thực hiện các thủ tục cắt giảm 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:

        1. Võ Thị Hương Thanh: nhân viên phục vụ

        2. Lê Thị Hồng Em: nhân viên phục vụ

Trên đây là kết quả thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy tổ chức Trường Chính trị theo quy định.          

                                                                                                 Phạm Thị Ngọc Thanh
                                                                        P. Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 3 112
  • Tất cả: 621464
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này