Quán triệt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X vào nghiên cứu giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh
         Trường Chính trị Trà Vinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân chủ yếu ở cấp cơ sở trong tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X có một vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình thực hiện  nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 5 năm (2015 -2020).

Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X của tỉnh đề cập nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2015 -2020, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Do đó để quán triệt tinh thần Nghị quyết vào nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Chính trị cần phải có định hướng, cụ thể:

        Trong phạm vi bài viết này, bản thân vận dụng phần xây dựng Đảng (văn kiện) để giảng dạy bài:  Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

         Giảng viên phải nắm những nội dung cốt lõi, luận điểm về xây dựng  Đảng trong văn kiện, từ đó vận dụng sáng tạo vào  nghiên cứu, giảng dạy. Phải xác định và làm rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, ở cơ sở.

        Muốn vậy, phải tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI), tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu sau:

        1. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

        - Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý (cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể) đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

        - Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của chi, đảng bộ cơ sở.

         2. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần phân tích các nội dung trọng tâm.

        - Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng.

        - Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, tính chiến đấu của chi, Đảng bộ, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

         - Chủ động đưa  những giải pháp hữu hiệu khắc phục biểu hiện phai nhạt lý tưởng; chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân,…, đẩy lùi tình trạng biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “ tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa”.

         - Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

         3. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần đoàn kết, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

        Thực tế thời gian vừa qua, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là một vấn đề nhức nhối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và đối với cán bộ, đảng viên, làm sai lệch bản chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện hiện nay, tác động của mặt trái kinh tế thị trường, cán bộ, đảng viên của đảng cần nghiêm túc thực hiện hơn nữa theo tinh thần Nghị quyết “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thông qua ở Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 

        Người dạy phải làm cho người học tích cực tham gia ý kiến, đề ra  giải pháp để thực hiện nghị quyết, gắn liên hệ thực tiễn của chi bộ, đảng bộ nơi công tác.

         Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đại hội vào công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Chính trị Trà Vinh luôn là nhiệm vụ cần thiết, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với chủ đề “ Tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới, phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết tỉnh Đảng bộ giai đoạn 2015 – 2020./.

 

                                                                                                              OANH KIỀU
                                                                                                         Khoa xây dựng Đảng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 3 115
  • Tất cả: 621467
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này