QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

         Quan điểm sai trái được hiểu là quan điểm lệch lạc, chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phá hoại sự nghiệp phát triển của đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẻ trong Nhân dân, chia rẻ nội bộ, kích động  bạo loạn, lật đỗ chế độ.

         Trong những năm gần đây, các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xuất hiện khá nhiều và mạnh mẽ. Nguyên nhân bên ngoài là do: sự thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản, sự bùng nỗ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, quan hệ quốc tế phức tạp, tình hình tranh chấp trên Biển Đông diễn biến khó lường...Nguyên nhân bên trong là do: sự mở rộng dân chủ xã hội trong thời gian qua, sự hạn chế của nền kinh tế nước ta, năng xuất lao động thấp, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị cồng kềnh và kém hiệu quả, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng phổ biến, công tác cán bộ có nhiều tiêu cực, lợi ích nhóm, phân hóa giàu nghèo tăng lên, ở nhiều nơi đời sống của người dân còn khó khăn, nhiều vấn đề xã hội chậm giải quyết, đạo đức xã hội suy thoái...Những hiện tượng thể hiện quan điểm sai trái hiện nay chủ yếu xoay quanh những vấn đề sau:

         - Quan điểm sai trái trong việc chống phá, tấn công vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo...Lợi dung những hạn chế trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội, giáo dục, y tế, vấn đề dân tộc, tôn giáo, tham nhũng, ỗ nhiễm môi trường...nhất là vấn đề về dân tộc ở địa phương, với những vấn đề trên các thể lực thù địch đã đưa ra những luận điều sai trái, xuyên tạc để chống phá Đảng, Nhà nước.

         - Những hiện tượng xuyên tác quan hệ trong Đảng, cho rằng có sự chia rẻ, phe phái trong Đảng, tranh giành quyền lực, không đảm bảo dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.

         - Lợi dụng sự suy thoái trong Đảng, các thế lực thù địch tập trung khai thác hình ảnh những đảng viên thoái hóa, biến chất đã và đang bị xử lý để làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước trước Nhân dân.

         Để góp phần phòng, chống những hiện tượng thể hiện quan điểm sai trái trên, theo tôi cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau:

         Trước hết,  cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng và có chiều sâu nhiệm vụ này, trước hết, cần phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, chủ động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

         Thứ hai, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm trang bị lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước... Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giáo dục lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị. Làm tốt công tác tư tưởng, nhất là trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

         Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cấp thiết phải nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch. Đưa nhiệm vụ đấu tranh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, trọng điểm sát với lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

         Thứ tư, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình trong từng thời kỳ, chống giáo điều, máy móc. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội như tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn... trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện mơ hồ, ngộ nhận, mất cảnh giác trước các nguồn thông tin xấu độc, phản động.

         Thứ năm, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước .

         Thứ sáu, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước  của các thế lực thù địch. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh, xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục ca; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

         Nhìn chung, nhận diện và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta cả trong hiện tại và tương lai. Việc thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam trong thời gian tới./.

ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên          
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này