MỘT SỐ KINH NGHIỆM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO Ở CÔNG ĐOÀN SƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH

         Công đoàn cơ sở Trường Chính trị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà trường. Gồm 03 tổ công đoàn trực thuộc với tổng số CBCCVCLĐ là 42 người. Trong đó nữ đoàn viên 22/42 đồng chí Về trình độ chuyên môn: tiến sĩ 02, thạc sĩ 27, đang học cao học 03. Trình độ chính trị: Cao cấp 19, trung cấp 06.

         Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh về hoạt động Công đoàn các phong trào ở Công đoàn cơ sở Trường chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về hình thức cũng như nội dung thực hiện. Tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào , các cuộc vận động, các hoạt động xã hội đến toàn thể đoàn Công đoàn như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; “góp vốn giúp nhau trong cuộc sống”,… đã tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cho phong trào trở thành việc làm thường xuyên, được mỗi, công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng, phát huy hiệu quả trên tất cả các mặt công tác ở đơn vị. Hạn chế những tiêu cực nảy sinh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Qua kết quả thực tế đó có thế rút ra một số kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức các phong trào ở Công đoàn sơ sở Trường Chính trị Trà Vinh trong thời gia tới cần phải thực hiện theo một số nội dung sau:

         Một là, về công tác chuẩn bị:

         Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành cần căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, kế hoạch hoạt động của đơn vị, chương trình hoạt động của công đoàn cấp trên, để xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào  (mục đích, yêu cầu của phong trào; mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của; chế độ khen thưởng  phù hợp với đối tượng tham gia, điều kiện thực tiễn của cơ quan).

         - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên trong Công đoàn hiểu rõ ý nghĩa của phong trào, thấy được trách nhiệm, quyền lợi của bản thân khi tham gia  để họ tự nguyện, tích cực, phấn đấu thực hiện tốt những nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ  được giao.

          - Phối hợp với các Phòng, Khoa chuẩn bị các điều kiện, gồm: điều kiện vật chất, kỹ thuật và đời sống phục vụ cho các nhiệm vụ; xác định thời gian tiến hành các hoạt động.

         - Vận động toàn thể cá nhân và các đoàn thể tự nguyện đăng ký các danh hiệu  trong năm.

         Hai là, về nội dung phát động:

         - Tố chức lễ phát động: Thông qua nội dung, các tiêu chí, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể của từng phong trào  cần thực hiện; cá nhân và tập thể ký kết các giao ước  hằng năm đã đăng ký.

         - Ngoài ra có thể lồng ghép phát động các phong trào vào các dịp lễ kỷ niệm, các buổi họp mặt, các hội nghị sơ tổng kết,…

         Ba là, tổ chức thực hiện:

         - Trước khi thực hiện BCH phối hợp cùng với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các phòng khoa, các tổ công đoàn tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên công đoàn nắm vững nội dung cần thực hiện.

         - Trong quá trình triển khai các phong trào  phải đồng bộ, có tiêu chí nội dung cụ thể, rõ ràng, phù hợp với đặc điểm của cơ quan mình. Đổi mới, sáng tạo trong các hình thức phát động thu đua, tránh trùng lặp. Có khen thưởng đột xuất đến từng các nhân hoặc tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia các phong trào.

         - BCH khi phân công ủy viên phụ trách các phong trào cần phải phân công người có năng lực chuyên môn và nắm vững nghiệp vụ công đoàn phù hợp đủ năng lực tổ chức các phong trào đó. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công đoàn đáp ứng được yêu cầu của công việc trong quá trình thực hiện

         - Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn trong việc tổ chức các phong trào  nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy các phong trào  có hiệu quả.

         - BCH chủ động phối hợp với lãnh đạo nhà trường để tổ chức, chỉ đạo phong trào. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Kiểm tra và thực hiện tốt Luật, khen thưởng, Quy chế khen thưởng của Công đoàn Việt Nam và các chế độ khác do cơ quan quy định.

         Bốn là, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm:

         -  Định kỳ có đánh giá kết quả phong trào hoạt động công đoàn, tổng kết công tác  khen thưởng, rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế, xây dựng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

         - Thực hiện sơ kết, tổng kết, cần chú ý đến việc khen thưởng và phải bảo đảm các nguyên tắc trong, khen thưởng như: công khai, minh bạch, chính xác, công tâm, công bằng, kịp thời…

         - Kết hợp giữa khen thưởng vật chất lẫn tinh thần; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.

         - Làm tốt công tác đánh giá, công nhận các danh hiệu  và khen thưởng. Tránh các hiện tượng: Hình thức, chung chung, nể nang, cảm tính.

         Bên cạnh các nội dung trên thì ý thức của từng đoàn viên trong việc tích cực, chủ động tham gia các phong trào cũng là yếu tố rất quan trọng góp phần trực tiếp vào sự thành công của các phong trào  ở đơn vị.


Giao lưu thể thao với CĐCS văn phòng Huyện ủy – HĐND – UBNN Huyện Càng Long

    Qua thực tiễn tại CĐCS trường Chính Trị khi thực hiện đầy đủ các bước trên trong các phong trào đã tạo động lực và động viên được đoàn viên tự nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hiệu quả công tác. Thu hút, đoàn kết đông đảo đoàn viên tham gia quản lý cơ quan, khơi dậy tiềm năng, lòng nhiệt tình của cá nhân, tập thể trong công tác, tạo động lực trong lao động. Đồng thời phát hiện những hạn chế trong công tác để có biện pháp khắc phục, huy động được sức mạnh và khả năng sáng tạo của đông đảo đoàn viên công đoàn, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế những tiêu cực nảy sinh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà cơ quan, đơn vị đã đề ra./.

Ngô Duy Đoản     
                                                                                       Khoa Xây dựng Đảng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 3 112
  • Tất cả: 621464
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này