Tổng kết công tác Trường Chính trị, Trường bộ, ngành năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

         Sáng ngày 12/01/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

         Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, Ban Giám hiệu các trường chính trị trực thuộc Trung ương, trường bộ ngành. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, PGS,TS Lê Văn Lợi; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành.

         Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh có TS. Phạm Quốc Thới - TUV - Hiệu trưởng, và trưởng các phòng, cán bộ phụ trách công tác thi đua.

         Báo cáo tại Hội nghị do PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trình bày cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên cả nước thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, là năm đầu tiên thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Năm 2021 cũng là năm đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai kế hoạch các nhiệm vụ công tác của Học viện và của các trường chính trị, trường bộ, ngành... Vượt lên trên những khó khăn, Học viện và các trường chính trị, trường bộ, ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị với chất lượng và hiệu quả cao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của các trường chính trị trong năm 2021 trên các lĩnh vực công tác, trọng tâm là xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành Quy định về trường chính trị chuẩn; xây dựng chương trình, giáo trình; tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VII; tích cực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tăng cường kết nối và quản lý hệ thống giữa Học viện và các trường chính trị, trường bộ ngành trên cả nước.

         Nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong toàn hệ thống chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong năm 2022, các trường chính trị đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

         - Tiếp tục quán triệt và hoàn thiện xây dựng Đề án thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn theo hướng đáp ứng các tiêu chí theo quy định và được cấp có thẩm quyền công nhận. Thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo lộ trình đề án đã được Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ phê duyệt.

         - Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện nghiêm quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong giảng dạy và học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện chuyển đổi có hiệu quả phương thức đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến.

         - Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn, phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và đóng góp vào việc xây dựng hệ thống chính trị, hoạch định, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         - Tập trung triển khai các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, giáo trình, tài liệu mới do Học viện ban hành: chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị), chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4; chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở, chương trình bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở.

         - Tích cực tham gia các hoạt động triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các trường cần chủ động, tích cực, đa dạng hoá các hình thức như: lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng của giảng viên; vào nội dung các chương trình bồi dưỡng do trường xây dựng; tổ chức nghiên cứu đề tài, hội thảo khoa học về công tác này; viết bài đăng Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn hoặc Trang thông tin điện tử của trường, gửi website Việt Nam thịnh vượng; tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện tổ chức...

         - Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của cụm thi đua và đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

         - Các trường tiếp tục tăng cường thông tin về Học viện (qua Vụ Các trường chính trị) bao gồm các báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất, các kiến nghị, đề xuất với Học viện, với Trung ương.

         Với những kết quả đã đạt được trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức của năm 2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với khí thế mới, vận hội mới của năm mới 2022, các tập thể trực thuộc Học viện và các trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương tích cực hưởng ứng, sáng tạo sẽ cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

         Đồng chí mong muốn các tỉnh uỷ, thành uỷ và các trường cần quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ: bám sát các tiêu chí, yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn để lựa chọn đúng cán bộ, nhất là quy hoạch đội ngũ lãnh đạo trường. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với những tiền đề nền tảng đã đạt được trong năm 2021, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, với sự đoàn kết, nhất trí, sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, các trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, đóng góp vào thành công chung của cơ quan, ngành, địa phương mình, và cao hơn là vào sự phát triển vững chắc, giàu mạnh của đất nước./.

Thực hiện: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 3 590
  • Tất cả: 618955
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này