KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 9 (Các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long)
     Sáng ngày 09/3/2020 tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang (Cụm trưởng) Cụm thi đua số 9 tiến hành xây dựng, phát động và ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2020

     - Căn cứ Hướng dẫn số 1595/HD-BTĐKT, ngày 17/7/2018 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương; 

     - Căn cứ Quyết định số 6266-QĐ/HVCTQG, ngày 12/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị, trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị) năm 2020;

     - Căn cứ Hướng dẫn số 41-HD/HVCTQG, ngày 13/02/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2020;

Đ/c Lê Tuyết Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường chính trị Trà Vinh, đ/c  Nguyễn Văn Phước - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long ký giao ước thi đua năm 2020 dưới sự chứng kiến của cụm trưởng và 2 cụm phó.

     Hưởng ứng phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Sáng ngày 09/3/2020 tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang (Cụm trưởng) Cụm thi đua số 9 tiến hành xây dựng, phát động và ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2020 cụ thể như sau:

     1. Triển khai phong trào thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề :“Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” hướng tới các hoạt động thi đua cụ thể, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí đồng thời phát huy tinh thần xây dựng, học hỏi lẫn nhau, suy tôn đúng, khen thưởng chính xác để phong trào thi đua giữa các trường chính trị thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và những nhiệm vụ liên quan khác của trường.

     2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác trường chính trị, trường bộ ngành năm 2020 và những nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cụ thể.

     3. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025) tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

     4. Nêu cao tinh thần “Đoàn kết” trong mỗi viên chức, giảng viên, tập thể đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực thi đua thực hiện nghiêm túc “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để nâng cao đạo đức, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ trường Đảng (trường chính trị).

     5. Tích cực vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công việc hàng ngày là nền tảng thi đua”. Theo đó, mỗi viên chức giảng viên sáng tạo trách nhiệm về nghề, luôn vận động thay đổi, cải tiến phương pháp làm việc, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, tiếp tục có những sáng kiến, giải pháp mới trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham mưu phục vụ.

      6. Công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu đến tham mưu phục vụ phải mang lại hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao hiệu quả ứng dụng các giải pháp nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

     7. Tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp giữa các trường trong cụm thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, các phong trào thi đua, các cuộc hội thảo khoa học, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thật sự trở thành động lực thúc đầy sự phát triển của các trường trong cụm. Mỗi trường phấn đấu có ít nhất 01 nội dung mới, cách làm mới thể hiện chiều sâu của phong trò thi đua gắn với công tác chuyên môn và đặc thù riêng của mỗi trường.
Sau khi nghe cụm trưởng thông qua dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của cụm thi đua số 9, hội nghị dành thời gian nghe thành viên thuộc cụm thi đua trao đổi, thảo luận, điều chỉnh bổ sung vào kế hoạch và cuối cùng đi đến thống nhất ký kết giao ước thi đua; đại diện Ban Giám hiệu của từng trường ký giao ước thi đua năm 2020 dưới sự chứng kiến của cụm trưởng và 2 cụm phó.

                                                                                                                           Phạm Thị Ngọc Thanh
                                                                                                                    Phó Trưởng phòng TC-HC-TT-TL


image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này