KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 9 (Các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long)

         Tiếp tục quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 144/KH-HVCTQG, ngày 16/9/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào thi đua đối với cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020;  

         Căn cứ Quyết định số 6266-QĐ/HVCTQG, ngày 12/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2020;

         Thực hiện Hướng dẫn 41/HD-HVCTQG ngày 13/02/2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức, triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2020;

         Hưởng ứng phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động năm 2020 với phương châm:“Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”.

         Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐC ngày 09/3/2020 và giao ước thi đua năm học 2020, ký ngày 09/3/2020 của Cụm thi đua số 9;

         Căn cứ Kế hoạch 315-KH/HVCTQG ngày 21/9/2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Hội nghị Tổng kết 5 năm tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020;

         Ngày 09/11/2020 Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang (Cụm trưởng) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2020 và Tổng kết 5 năm tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 9, giai đoạn 2015-2020.

         Đến dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2020 có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; đ/c Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang; đ/c Nguyễn Văn Tý - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; đại diện lãnh đạo và cán bộ thi đua của 12 trường chính trị thuộc Cụm thi đua số 9 gồm: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang; Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu; Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; Trường Chính trị tỉnh Cà Mau; Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang; Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang; Chính trị tỉnh Long An; Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng; Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang; Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh và Trường Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long.

         Năm 2020, các trường trong cụm thực hiện tốt công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Các trường tổ chức được tổng cộng 561 lớp với 49.738 học viên, giảm 67 lớp, giảm 1.923 học viên so với năm 2019, trong đó 250 lớp hệ đào tạo, giảm 33 lớp so với năm 2019; 311 lớp hệ bồi dưỡng, giảm 34 lớp so với năm 2019, mặc dù do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thời gian nghỉ dịch tương đối dài nhưng các trường đã nổ lực đẩy nhanh tiến độ sau dịch, cơ bản đến thời điểm tổng kết các trường đều đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; trong đó, một số đơn vị mở được nhiều lớp như: Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang; Trường Chính trị tỉnh Long An…

         Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của các nhà trường trong Cụm thi đua số 9 luôn được xác dịnh là nhiệm vụ trọng tâm mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc về những đề tài, công trình khoa học có giá trị được nghiệm thu đưa vào sử dụng có hiệu quả và được áp dụng rộng rãi trong hoạch định chính sách, phát triển kinh tế-xã hội, nghiên cứu vận dụng vào quá trình đào tạo, giảng dạy, công tác, học tập ở từng địa phương, đơn vị. Tính đến hết năm 2020, thực hiện tổng số 49 đề tài khoa học, tăng 6 đề tài so với năm 2019, trong đó 07 đề tài cấp tỉnh, giảm 02 đề tài so với năm 2019, 37 đề tài cấp cơ sở, tăng 03 đề tài so với năm 2019 05 đề tài cấp khoa, giảm 02 đề tài so với năm 2019; tổ chức 44 cuộc hội thảo, tăng 12 cuộc so với năm 2019, 32 cuộc tọa đàm, tăng 10 cuộc so với năm 2019.

         Đối với phong trào chung của cụm, các trường đều hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt, thu được những kinh nghiệm, hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cụm nói chung và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng nhà trường nói riêng.

         Năm 2020, Cụm thi đua số 9 tiếp tục quán triệt các trường tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, cấp ủy, chính quyền các địa phương về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng các đề tài nghiên cứu và sản phẩm khoa học; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc ban hành chủ trương, chính sách; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trường; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         Qua kết quả hoạt động và thành tích đạt được trong năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu được tập thể cụm thi đua số 9 bầu chọn suy tôn là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua số 9 đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, Trường Chính trị tỉnh Long An đề nghị Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

         Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của cụm 9, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương thành tích mà cụm thi đua số 9 đã đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2015-2020 qua đó mong muốn Cụm thi đua số 9 tiếp tục giữ vững thành tích và phát huy hơn nửa trong những năm tới, hướng tới xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay, đồng thời nhấn mạnh thi đua là việc làm thường xuyên và liên tục.

         Cũng tại Hội nghị này Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu được cụm trưởng đương nhiệm giới thiệu làm cụm trưởng; Trường Chính trị Đồng Tháp, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre làm cụm phó cụm thi đua số 9 năm 2021. Thay mặt cụm thi đua 9 năm 2021 ThS Dương Văn Thạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hứa hẹn thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, tiếp tục giữ vững thành tích đã đạt được và đưa cụm thi đua số 9 ngày một phát triển phù hợp với tình hình mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm học 2020 - Cụm thi đua số 9

Tin, ảnh: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này