Kết quả công tác thi đua khen thưởng của Cụm Thi đua các Trường Chính trị khu vực đồng bằng Sông Cửu Long năm 2021

         Thực hiện Quyết định số 550-QĐ/HVCTQG, ngày 03/02/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Cụm Thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

         Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện tổ chức phong trào thi đua của Cụm Thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành năm 2021 đã kịp thời tổ chức triển khai đồng loạt các văn bản đến các Trường.

         - Hướng dẫn số 30-HD/HVCTQG, ngày 03/2/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm Thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

         - Quyết định số 683-QĐ/HVCTQG, ngày 25/02/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Cụm Thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2021;

         - Công văn số 162-CV/HVCTQG, ngày 25/02/2021, hướng dẫn thực hiện tổ chức và bình xét thi đua của cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành năm 2021;

         - Công văn số 71-CV/HVCTQG, ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2021.

         Trên cơ sở các văn bản của Học viện, các Trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và đăng ký thi đua 2021 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, bên cạnh đó có một số trường đã cụ thể hóa chủ đề phát động thi đua phù hợp với đặc thù của trường, cụ thể: Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”; Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long, chủ đề “Đạo đức, Kỷ cương, Dân chủ, Sáng tạo, Phát triển”; Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, chủ đề “Quản lý tốt - Phục vụ tốt - Dạy tốt - Học tốt”; Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, chủ đề “Viên chức, người lao động Trường Chính trị thành phố Cần Thơ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương -Gương mẫu -Sáng tạo - Hiệu quả; …

         Thực hiện Kế hoạch số 341-KH/HVCTQG, ngày 20/8/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” các Trường Chính trị đã xây dựng kế hoạch thực hiện và bổ sung vào nội dung đăng ký thi đua năm 2021.

         Ngày 26/11/2021 Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu (Cụm trưởng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 (hình thức trực tuyến).

         Tham dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021 có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; đại diện lãnh đạo và cán bộ thi đua của 12 trường chính trị thuộc Cụm thi đua gồm: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang; Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu; Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; Trường Chính trị tỉnh Cà Mau; Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang; Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang; Chính trị thành phố Cần Thơ; Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng; Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang; Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh và Trường Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long.

         Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của các Trường, ảnh hưởng đến việc thực hiện phong trào thi đua, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và sự hướng dẫn trực tiếp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Các phong trào đã trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy viên chức các trường thi đua lao động, học tập, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

         Trong năm 2021, các trường đã thực hiện tốt việc quản lý, đào tạo bồi dưỡng các lớp năm học 2020 chuyển sang và tổ chức khai giảng mới các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được duyệt năm 2021, tổng số là 370 lớp với 27.731 học viên.

          Các trường đã kịp thời chuyển đổi hình thức đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến theo hướng dẫn của Học viện từ đó đã bảo đảm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đúng tiến độ. Trong Công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm theo Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ khâu chiêu sinh, chấm thi, xét tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp… Một số trường đã tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2021; tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học theo quy định của Học viện, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ phía học viên.

          Đối với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, các Trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với nhiều loại hình: hội thảo, tọa đàm, thực hiện đề tài cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực. Trong đó, hội thảo và tọa đàm được các trường tổ chức trực tuyến để mở rộng phạm vi cho nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống tham gia. Trong năm 2021, các trường đều hoàn thành việc xuất bản tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm ở địa phương”; tham dự hội thảo cấp quốc gia bằng hình thức trực tuyến “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam tổ chức; Ngoài ra, các Trường đã xem công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc về những đề tài, công trình khoa học có giá trị được nghiệm thu đưa vào sử dụng có hiệu quả và được nghiên cứu vận dụng vào quá trình đào tạo, giảng dạy, làm việc, học tập ở địa phương, đơn vị. Năm 2021, các trường đã tổ chức thực hiện tổng số 45 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có: 07 đề tài cấp tỉnh, 42 đề tài cấp cơ sở và 03 đề tài cấp khoa; Tổ chức được 44 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học.

         Các trường đều thực hiện tốt việc xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” theo tinh thần Công văn số 97/HVCTQG-TCT, ngày 25/01/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, qua đó cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của các trường.

          Đối với công tác nghiên cứu thực tế, tất cả các Trường đều thực hiện nghiêm túc việc đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện. Ngoài ra, một số Trường còn đưa giảng viên đi nghiên cứu dài hạn ở cơ sở. Trong năm 2021, các Trường trong Cụm Thi đua đã đưa 04 lượt giảng viên nghiên cứu thực tế dài hạn ở cơ sở (Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long cử 02 giảng viên; Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng cử 02 giảng viên).

         Qua kết quả hoạt động và thành tích đạt được trong năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Bên Tre được tập thể cụm thi đua bầu chọn suy tôn là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, Trường Chính trị tỉnh An Giang đề nghị Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

         Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021 của cụm, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương thành tích mà cụm thi đua đã đạt được trong năm 2021 qua đó mong muốn Cụm thi đua số 9 tiếp tục giữ vững thành tích và phát huy hơn nửa trong những năm tới, hướng tới xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay, đồng thời nhấn mạnh thi đua là việc làm thường xuyên và liên tục.

         Cũng tại Hội nghị này Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp được cụm trưởng đương nhiệm giới thiệu làm cụm trưởng; Trường Chính trị Vĩnh Long, Trường Chính trị tỉnh An Giang làm cụm phó cụm thi đua năm 2022.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị tổng kết cụm thi đua

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm học 2021 - Cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này