Kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

         - Trường Chính trị Trà Vinh triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong không khí khẩn trương, sôi nổi, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kết quả và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII ; thực hiện tuyên truyền cuộc bầu cử ĐHĐB Quốc hội khóa XV và ĐBHĐ nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, của trường, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 toàn cầu, thời gian nghỉ phòng, chống dịch kéo dài, trường phải chuyển từ hình thức dạy trực tiếp sang trực tuyến, nhưng đến thời điểm báo cáo việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường của trường vẫn đảm bảo đúng tiến độ và có vượt chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2021. Tổng số lớp mở mới trong năm 18/14 lớp, 1,412/1.000 học viên, đạt 128,5% so với kế hoạch.

         - Trường Chính trị luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, huyện, thị, thành phố.

         Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong quá trình hoạt động nhà trường cũng gặp không ít khó khăn:

         Năm 2021 do tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, mặc dù Ban Giám hiệu kịp thời chỉ đạo chuyển đổi hình thức dạy và học nhưng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 vẫn chậm so với tiến độ. Ban đầu khi chuyển đổi hình thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến, có chút khó khăn cho cả giảng viên và học viên nhưng dần đi vào nề nếp ổn định và thích nghi; các công tác liên quan như công tác triển khai thực hiện các đề tài khoa học, tổ chức hội thảo, các hoạt động liên quan của trường phải tạm giãn thời gian so với kế hoạch.

         Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, động viên đội ngũ viên chức, giảng viên phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021:

         1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

         1.1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là học viên

         Tổng số lớp tính đến 30/11/2021 là 35 lớp với 2.672 học viên, trong đó lớp mở mới 18 lớp 1.412 học viên, 17 lớp của năm 2020 chuyển sang 1.260 học viên (kèm phụ lục), so với kế hoạch năm 2021 tính đến nay số lớp mở mới 18/14 lớp, 1.412/1.000 học viên, đạt 128,57%.

         So với kế hoạch phát sinh tăng: 03 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, tổng số 350 đại biểu; 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên mở riêng cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, số lượng 183 học viên; 01 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung 60 học viên; 01 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 50 học viên, mở cho Công an tỉnh; 01 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, 80 học viên;

         So với kế hoạch phát sinh giảm: 01 lớp Đại học XDĐ và CQNN (văn bằng 2), với 70 học viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính, với 80 học viên; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, với 140 học viên do không đủ nguồn.

         * Đào tạo:

                    Tổng số lớp/học viên: 25/1.762

                             + Cao cấp lý luận chính trị: 03/209

                             + Trung cấp lý luận chính trị-hành chính: 22/1.553

                   Tính riêng hệ trung cấp LLCT-HC:

                             + Khai giảng: 9/599

                             + Bế giảng: 8/549

                             + Loại giỏi: 46/549, tỉ lệ 8,38%

                             + Loại khá: 403/549, tỉ lệ 73,41%

                              + Loại trung bình: 100/549, tỉ lệ 18,21%

           * Bồi dưỡng:

                    Tổng số lớp/học viên: 10/910

+ Chuyên viên chính: 02/168

+ Chuyên viên: 05/392

+ Đối tượng 3: 03/350

+ Khai giảng: 03/256

+ Bế giảng: 06/614

         1.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khung trường

         Trong năm cử 83 lượt viên chức, giảng viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; phân công 14 đ/c tham dự học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; cử 02 giảng viên học lớp cử nhân lý luận chính trị văn bằng 2 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 04 đ/c học cao cấp lý luận chính trị tập trung; bồi dưỡng chuyên viên chính 01 đ/c (hình thức trực tuyến);

         Đề nghị và được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng ý cử 03 giảng viên dự xét tuyển nghiên cứu sinh;.

         Tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VIII, khu vực phía Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả 02 giảng viên đạt danh hiệu dạy giỏi.

         Ban hành kế hoạch dự giờ, thao giảng năm 2021. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Trường tổ chức bằng hình thức theo dõi, đánh giá trực tuyến (online).

         1.3 Các Khoa giảng dạy:

         - Thực hiện công tác giảng dạy trực tiếp từ đầu năm đến hết tháng 5/2021, từ 01/6 nghỉ hè và nghỉ phòng chống dịch, đến 06/9/2021 chuyển sang dạy trực tuyến cho đến nay.

         - Thực hiện soạn giáo án theo chương trình trung cấp lý luận chính trị mới ban hành; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tham gia thực hiện đề tài, viết bài hội thảo, bài lý luận thực tiễn, bài đăng trên cổng thông tin điện tử trường theo kế hoạch.

         - Tham gia công tác Đảng, Công đoàn theo quy định.

         2 . Công tác các phòng chức năng:

         2.1. Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học:

         - Tham mưu triển khai thực hiện chương trình đào tạo, bồ dưỡng theo kế hoạch được duyệt.

         - Tham mưu triển khai thực hiện chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị mới ban hành.

         - Phối hợp với Học viện Chính trị các khu vực, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh tiến hành mở lớp theo kế hoạch được duyệt và ngoài kế hoạch.

         Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học: đang thực hiện:

         Đề tài khoa học cấp tỉnh: Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931 - 2017).

         - Tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề lần 1: Bối cảnh lịch sử, tổ chức hoạt động và những đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931- 2017). Thời gian tổ chức 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2021 (01 buổi). Hội thảo có 30 bài tham luận và 60 đại biểu tham dự.

         - Tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề lần 2: “Đánh giá chất lượng các báo cáo phục vụ biên soạn bản thảo tài liệu và biên niên sự kiện về lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1931 - 2017”. Hình thức: Góp ý tham luận bằng văn bản. Số lượng đại biểu 60 đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên cán bộ đoàn tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giảng viên, viên chức của Trường Chính trị Trà Vinh.

         - Đã tham mưu Ban Giám hiệu ban hành công văn gia hạn thời gian thực hiện đề tài đến tháng 01/2022.

         Đề tài khoa học cấp cơ sở.

         Đề tài: Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (1962 - 2017). Do Ban Giám hiệu chủ trì thực hiện.

         Đề tài: “Công tác hòa giải trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh hiện nay, thực trạng và giải pháp”. Do Khoa Nhà nước và Pháp luật chủ trì thực hiện.

         Đề tài: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030”. Do khoa Xây dựng Đảng chủ trì.

         Đề tài: “Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”. Do khoa Lý luận cơ sở chủ trì.

         Sách tham khảo; báo, tạp chí:

         - Sách tham khảo nhập mới: 86 bản sách (141 quyển) đặt mua và do các đơn vị gửi tặng. Nâng tổng số sách đến hết tháng 11.2021 bằng 4.239 bản sách, 5.180 quyển.

         - Báo và tạp chí các loại: thư viện có 12 đầu báo và tạp chí các loại bằng 1.500 tờ. Phục vụ bạn đọc chủ yếu là giảng viên và học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC. Số lượng bạn đọc trong năm khoảng 1.500 lượt người (từ tháng 01 đến tháng 5; từ tháng 6 đến nay trường tạm nghỉ và chuyển sang dạy trực tuyến, không có học viên đến trường).

         * Giáo trình mua và phục vụ trong năm:

         - Mua giáo trình trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (chỉnh lý, bổ sung)  100 bộ. Trong đó, phục vụ 100 bộ.

          - Phát hành tập bài giảng tình hình nhiệm vụ tỉnh Trà Vinh:  Photo 100 cuốn phục vụ các lớp.

          - Mua 400 bộ giáo trình trung cấp Lý luận chính trị. Phục vụ các lớp TC LLCT K.46, K.47, K.66, K.67 (240 bộ).

          - Phục vụ giáo trình các lớp khác: 2.509 quyển.

         Hoạt động thông tin, bản tin:

         Trang thông tin điện tử (Websites) Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh:

       - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử thành phần Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. Tổng số người dùng truy cập hiện nay: 163.166 lượt (số liệu từ tháng 12/2020 đến 10/12/2021 trang web được nâng cấp và chuyển đổi quản lý từ sở thông tin truyền thông sang VNPT).

         - Duy trì thông tin, bài viết của trường đăng trên trang thông tin điện tử: 01 thông báo, 29 tin, 35 bài viết; đăng 02 bài báo ngoài tỉnh; bài đăng trên Website của tỉnh, thành phố: 02 bài; đăng trên báo, tạp chí có chỉ số ISSN: 07 bài.

         - Duy trì phát hành thông tin lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  năm 2021: 02 số/năm, tổng số 800 quyển.

         2.2 Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu

         * Về công tác tổ chức bộ máy:

         - Giảm 01 do nghỉ hưu (đ/c Võ Văn Tươi - PHT). Hiện tại có tổng CCVC là 40; trong đó biên chế 40 đồng chí; nữ 23/40, dân tộc Khmer 04/40; có 02 tiến sĩ, 29 thạc sĩ, 9 cử nhân; viên chức tham gia giảng dạy 29/40đ/c (có 02 tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 01 cử nhân).

         - Thực hiện quy trình xây dựng vị trí việc làm viên chức năm 2021, tổng số 25 vị trí  (lãnh đạo, quản lý 06 vị trí; chuyên ngành 03, chuyên môn 11 và hỗ trợ phục vụ 05 vị trí).

         * Công tác hành chính:

         - Tiếp nhận 1.422 công văn đến, tăng 275 công văn so với năm 2020; phát hành  568 công văn các loại, giảm 329 công văn so với năm 2020.

         - Thực hiện phô tô 79.122 giảm 25.442 trang so với năm 2020.

         - Xét nâng lương trước hạn 03 đ/c, đúng thời hạn cho 09 đ/c, thâm niên nhà giáo 28. Đề nghị hưởng thâm niên nhà giáo 02 giảng viên (lần đầu).

         - Đề nghị chuyển đổi chức danh nghề nghiệp cho 28 giảng viên theo Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT; lập hồ sơ đề nghị thăng hạng viên chức cho 3 chuyên viên và 6 giảng viên.

         Thực hiện quy trình tự rà soát hồ sơ viên chức; hồ sơ sát hạch 04 viên chức giảng viên xét tuyển những năm trước không đúng qui trình; tham mưu thực hiện xây dựng đề án trường chính trị chuẩn,…

         * Công tác tài chính, quản trị:

         - Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020.

         - Thực hiện công khai tài chính, tài sản năm 2020 theo quy định. Hình thức thông báo tại cuộc họp giao ban quý I/2021 và niêm yết công khai trước trụ sở cơ quan thời gian 15 ngày.

         - Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 theo kế hoạch.

         - Dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

         - Thực hiện chi trả các chế độ chính sách liên quan đến CCVC theo quy định.

         - Trong năm 2021 đăng ký 47 lượt xe ô tô đưa đón lãnh đạo đi công tác và đưa rước giảng viên thỉnh giảng các lớp; kết hợp đưa đón tiết kiệm 07 lượt đưa đón, tương đương 4.300.000đ. Trong năm chỉ đạo phục vụ ăn, nghĩ 29 lượt giảng viên thỉnh giảng, 1.035 lượt học viên.

         Các hoạt động trên thực hiện từ tháng 01-5/2021, từ tháng 6 trở về sau trường tạm nghỉ phòng chống dịch, đến ngày 06/9/2021 chuyển sang dạy trực tuyến cho đến nay.

         Bộ phận công nghệ thông tin:

         - Phục vụ máy chiếu các lớp: 30 lớp, 1562 buổi.

         - Phục vụ khẩu hiệu, máy chiếu khai, bế giảng, sơ kết, hội nghị...: 16 lượt.

         - Sửa chữa máy tính các Phòng, khoa.

         * Công tác thi đua khen thưởng:

         - Phát động thi đua toàn trường ngay từ đầu năm 2021 tại hội nghị cán bộ công chức thường kỳ.

         - Triển khai thực hiện và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua trong năm.

         - Trong năm 2021 có 01 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú; 01 giảng viên đạt giải nhì tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2021; có 02 giảng viên công nhận giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định; 27/27 sáng kiến của viên chức, giảng viên được công nhận cấp cơ sở (cấp trường) đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang hội đồng cấp tỉnh xem xét; 100% công chức, viên chức được HT đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 (trong đó 12 đ/c HTXSNV, 29 đ/c HTTNV); 01 đoàn viên được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện; 06 chiến sĩ thi đua cơ sở; 35 lao động tiên tiến; 03 tập thể lao động tiên tiến, 02 tập thể lao động xuất sắc.

Quan canh hội nghị cán bộ, công chức, viên chứcnăm 2022

         Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

         1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

         - Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng các khối lớp trong năm 2022 theo kế hoạch được duyệt và của năm 2021 chuyển sang; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác quản lý học viên, phát huy vai trò chủ nhiệm lớp.

         - Tiếp tục quản lý đào tạo, bồi dưỡng 18 lớp/1.265hv năm 2021 chuyển sang:

         - Tiếp tục mở mới các lớp trong năm 2022: 77/7.641hv

         + 07 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung và tại chức tại trường, 450 học viên.

           + 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị tại chức, 60 học viên.

           + 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính, với 80 học viên.

           + 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, với 160 học viên.

           + Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở 12 lớp, 1.400 học viên

           + Bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện: 3 lớp, 287 đại biểu; cấp xã phường: 27 lớp,  2.720 đại biểu

           + Bồi dưỡng đối tượng 4 cấp tỉnh 6 lớp, 732 học viên; cấp huyện: 18 lớp, 1.752 học viên (Kế hoạch năm 2021 chuyển sang)

           2. Công tác nghiên cứu khoa học

           - Tiếp tục thực hiện hoàn thành 01 đề tài cấp tỉnh; 04 đề tài cấp cơ sở.

            - Tổ chức thao giảng cấp khoa, trường; Tọa đàm cấp khoa, trường.

           - Tổ chức hội thi học viên giỏi lý luận chính trị

          - Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế cho giảng viên và học viên theo kế hoạch.

           - Nâng cao chất lượng tin, bài trên Trang thông tin điện tử phục vụ dạy và học của trường, đảm bảo số lượng theo quy định.

          - Duy trì phát hành thông tin lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh  năm 2022: 03 số/năm.

         3. Các hoạt động khác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng:

         Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu chủ động chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các Đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ, công tác đầu tư, xây dựng, cải tạo nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất của trường.

         - Thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt 100% công chức, viên chức, đảng viên tiếp thu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghiêm túc thực hiện “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

         - Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên đạt chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm, hướng tới xây dựng Trường Chính trị Trà Vinh đạt chuẩn. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phấn đấu hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên của trường trong thời gian tới là yêu cầu cấp bách cần thiết.

         - Đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy của trường nhằm đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế ở cơ sở và tham gia tổng kết thực tiễn của địa phương, cơ sở; nội dung chương trình giảng dạy vừa phải bám sát khung chương trình lý thuyết vừa đảm bảo tăng cường hàm lượng thực tế; chủ động đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học.

         4. Một số hoạt động liên quan khác

         - Thực hiện quy trình công tác cán bộ, xin chủ trương và tiến hành bổ sung 01 phó hiệu trưởng theo quy định.

         - Ngoài hoạt động chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức lối sống, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật trong công chức, viên chức, giảng viên và học viên toàn trường.

         - Thường xuyên tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đóng góp các quỹ xã hội, hiến máu nhân đạo. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương; Công đoàn cơ sở, Công đoàn Viên chức tỉnh; Cụm thi đua tỉnh Trà Vinh; Cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

         5. Tổ chức phong trào thi đua

         - Tiếp tục thực hiện các văn bản về công tác thi đua của Chính phủ, của Học viện Chính trị quốc gia HCM, của tỉnh và của trường trong năm 2022.

         + Kế hoạch số 287/KH-HVCTQG, ngày 08/9/2020 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào thi đua đối với các cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương-Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”;

         - Kế hoạch 68/KH-UBND, ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2022).

         - Tích cực phối hợp các thành viên thuộc khối, cụm thi đua hoàn thành kế hoạch ký giao ước thi đua và tổng kết năm./.

                                                                          Phạm Thị Ngọc Thanh       
                                                                Phó Trưởng Phòng TC,HC,TT,TL

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 3 593
  • Tất cả: 618958
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này