Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

         Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù với số lượng biên chế chỉ còn 39 viên chức, giảng viên cùng lúc phải triển khai nhiều công việc của cả năm: hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác chuẩn bị tất cả các khâu cho việc đăng cai tổ chức Hội thao truyền thống cụm thi đua các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ X, năm 2023 với điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí có hạn…số lượng viên chức chỉ còn 39 (trong đó 05 giảng viên đi học tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Minh và Học viện Chính trị khu vực IV, 02 viên chức nghỉ hộ sản theo quy định, còn lại 32 viên chức, giảng viên cùng lúc đảm đương nhiều công việc được triển khai trong năm. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao của tập thể viên chức, giảng viên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các công việc chuyên môn vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

         Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

         - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

         Tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng tính đến 30/6/2023 là 40 lớp với 3.622 học viên, trong đó lớp mở mới 28 lớp 2.777 học viên, 12 lớp của năm 2022 chuyển sang với 845 học viên, tính đến thời điểm báo cáo, thực hiện đạt 65,55% so với kế hoạch.

         - Tổ chức lễ khai giảng: 05 lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung A03,A04 và tại chức B03,B04,B05; tổng số 318 học viên; 01 lớp chuyên viên C02, 70 học viên; 08 lớp bồi dưỡng trưởng ban nhân dân khóm, ấp, 755 học viên; 01 lớp bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch ban chấp hành đảng bộ tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2025-2030, 67 học viên; 05 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp ủy cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2025-2030, 531 học viên.

         - Tổ chức Bế giảng: 26 lớp, 2.523 học viên. Trong đó:

         + 03 lớp TCLLCT K48 hệ tập trung, K66,K67 hệ không tập trung: 204 học viên

         * Loại giỏi: 13 học viên, đạt 6,37%

         * Loại khá: 137 học viên, đạt 67,16%

         * Loại trung bình: 49 học viên, đạt 24,02%

         * Loại yếu: 5 học viên, 2,45% (thi lại lần 2)

         + 01 lớp chuyên viên chính D01: 82 học viên

         * Loại khá: 44 học viên, đạt 53,66%

         * Loại trung bình: 38 học viên, đạt 46,34%

         + 01 lớp chuyên viên C01: 71 học viên

         * Loại khá: 57 học viên, đạt 80,28%

         * Loại trung bình: 14 học viên, đạt 19,72%

         +21 lớp bồi dưỡng,…. 2.166 học viên.

         2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khung trường

         -  Trong 6 tháng đầu năm 2023: bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch ban chấp hành đảng bộ tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2025-2030: 01 viên chức; tiếp tục nghiên cứu sinh 02 viên chức, tiếp tục học cao cấp chính trị 05 giảng viên (đã hoàn thành tốt nghiệp 03 giảng viên); tiếp tục hoàn thành cử nhân lý luận chính trị 02 giảng viên, bồi dưỡng tự vệ cơ quan 18 viên chức; hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề 25 lượt viên chức, giảng viên (bao gồm trực tuyến và trực tiếp), đề nghị đưa đi đào tạo: hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị 04 giảng viên.

- Đảm bảo tổ chức 100% học viên các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cuối khóa đi nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay tổ chức cho 7 lớp, 439 lượt học viên, 12 lượt giảng viên đi thực tế ngoài tỉnh (A01,02,04; B01,02,03; lớp bồi dưỡng cán bộ diện quy hoạch ban chấp hành đảng bộ tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2025-2030).

         * Các Khoa giảng dạy:

         - Giảng viên các khoa tham gia viết lịch sử các địa phương, giảng dạy, thảo luận, chấm bài, chủ nhiệm; viết bài đăng cổng thông tin của trường; viết bài thông tin lý luận và thực tiễn; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo kế hoạch; triển khai thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

         -  Cô Thạch Trần Thị Cầm, Lý Thị Mạnh, Sơn Thị Thanh Loan, Lâm Thị Thanh Nga, Lê Thị Hồng Gấm và Đoàn Thị Kiều Tiên tham gia hội thi giảng viên giỏi cấp trường.

         * Các phòng chức năng:

         + Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

          Tổ chức các chuyến đi nghiên cứu thực tế cho học viên các lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung A01,02,04; không tập trung B01,02,03 tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, Đăk lăk, Tây Ninh…;

         Phối hợp với Ban quản lý đào tạo Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung K15B06.

         * Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học 6 tháng đầu năm 2023:

         - Tiếp tục thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở: “Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”. Do khoa Lý luận cơ sở thực hiện; dự kiến hoàn thành nghiệm thu trong tháng 8/2023.

         - Được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề tài “Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (1930 - 2020)” (Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 28/4/2023).

           - Tổ chức tọa đàm khoa học lần thứ 1 năm 2023 chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay”.

         - Tổ chức tọa đàm khoa học lần thứ 2 năm 2023 Chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh”.

         - Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường lần thứ I - năm 2023 và tổ chức thực hiện (Từ ngày 15/5/2023 - 08/6/2023).

         - Tham gia viết lịch sử Đảng bộ và Nhân dân các địa phương: Thị trấn Tiểu Cần; xã Hiếu Trung; xã Tập Ngãi; xã Phong Phú, xã Hòa Tân; Thị trấn Mỹ Long; xã Mỹ Long Bắc; xã Mỹ Long Nam (đã tổ chức hội thảo lần 2 các địa phương: Phường 2, Phường 4 và Thị trấn Cầu Kè).

         - Xây dựng kế hoạch Hội thảo khoa học cấp cơ sở năm 2023, chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay.

         - Ký qui chế phối hợp hoạt động khoa học công nghệ với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh.

         - Tham gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, ngành thuộc tỉnh Trà Vinh.

         Sách tham khảo; báo, tạp chí:

         - Sách tham khảo nhập mới: 60 bản sách (71 quyển) của các đơn vị gửi tặng. Nâng tổng số sách đến hết 30/6/2023 bằng 4.348 bản sách, 5.322 quyển.

         - Báo và tạp chí các loại: thư viện có 12 đầu báo và tạp chí các loại bằng 1.550 tờ. Phục vụ bạn đọc chủ yếu là giảng viên và học viên các lớp Trung cấp LLCT . Số lượng bạn đọc khoảng 800 lượt người.

         - Nhập 200 bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị

         - Nhập: 70 bộ tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 70 bộ tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 100 quyển tài liệu BD quản lý cấp phòng và tương đương.

         - Phục vụ: 183 bộ giáo trình lớp Trung cấp LLCT, trong đó A03 (25 bộ), A04 (22 bộ); B03 (23 bộ), B04 (60 bộ), B05: (53 bộ).

         - Phục vụ 69 bộ tài liệu lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên C02.

         - Phục vụ 225 quyển tài liệu lớp dưỡng cán bộ quy hoạch cấp ủy cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2025-2030.

         * Bản tin Lý luận và Thực tiễn: đã xuất bản 02 số, 800 quyển.

         * Trang thông tin điện tử (Website) Trường Chính trị: 27 tin, bài viết, thông báo: 13 tin, 11 bài viết và 03 thông báo.

         + Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu

         * Về công tác tổ chức bộ máy: giảm 02 viên chức

         - Nghỉ hưu trước tuổi 01 viên chức; thôi việc theo nguyện vọng 01 viên chức.

         Tổng viên chức hiện tại là 39; trong đó biên chế 39 đồng chí; nữ 23/39, dân tộc Khmer 04/39, cán bộ giảng dạy 29/39đ/c.

         Tính đến thời điểm hiện tại, trường có 02 tiến sĩ, 30 thạc sĩ, 07 cử nhân.

         * Công tác hành chính:

        -  Phát hành 230 công văn đi và tiếp nhận xử lý 202 công văn đến.

         - Xét nâng lương trước hạn 02 viên chức; đến hạn 07 viên chức, nâng thâm niên vượt khung: 01 viên chức; nâng thâm niên nhà giáo 13 viên chức, đề nghị hưởng thâm niên nhà giáo lần đầu 01 viên chức.

         - Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022.

         - Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 theo kế hoạch.

         - Thực hiện chi trả các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến viên chức theo quy định.

         - Phục vụ 522 lượt học viên nghỉ tại ký túc xá trường.

         - Trong 6 tháng đầu năm 2023 đăng ký Ban quản lý đề án xe ô tô công tập trung của tỉnh 62 lượt (121-126; 01-57) xe ô tô đưa đón lãnh đạo đi công tác và đưa đón giảng viên lớp cao cấp. Tiết kiệm giảng viên tự đi, về: 10 lượt: 17.800.000đ; 08 lượt kết hợp đưa đón: 12.000.000đ . Phục vụ 65 lượt giảng viên ăn, nghỉ tại nhà khách.

         Bộ phận công nghệ thông tin:

         - Hỗ trợ giảng viên giảng trực tuyến: 73 lượt lớp, 2.533 buổi.

         - Chỉnh sửa, nâng cấp trang website lịch giảng bài, đưa vào sử dụng.

         - Lắp đặt đường dây mạng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

         - Lắp máy chiếu mới hội trường A4, chuyển máy hội trường A4 -A3

         - Lắp màn cửa sổ chống nắng; khung cờ ngôi sao búa liềm hội trường A4

         - Phục vụ trình chiếu 17 khẩu hiệu khai bế giảng, hội nghị…

        II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

        1. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023.

         2. Triển khai thực hiện các phần việc còn lại của năm 2023.

        - Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Quy định 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị.

        - Lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 (tháng 7/2023).

         - Thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2023 và tổng hợp báo cáo.

         - Đôn đốc nhắc nhở vấn đề vệ sinh, ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ viên chức nhà trường và học viên các lớp.

         - Phục vụ máy chiếu giảng dạy, hội nghị, khai bế giảng các lớp theo kế hoạch.

        - Rà soát và tổng hợp giờ chuẩn giảng viên kiêm chức khung trường và giảng viên các khoa.

        - Thực hiện khảo sát học viên về công tác giảng dạy của giảng viên.

        - Tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức hội thảo cấp trường, năm 2023, chủ đề “Vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

        - Tham mưu Ban Giám hiệu họp thẩm định kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở do khoa Lý luận chủ trì.

        - Tham mưu Hội đồng khoa học trường họp sơ kết 06 tháng đầu năm, xét tuyển chọn 03 đề xuất, đặt hàng đề tài khoa học cấp cơ sở, trình Ban Giám hiệu phê duyệt gửi Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh. Thẩm định các báo cáo nghiên cứu thực tế của giảng viên năm học 2022 - 2023.

        - Tiếp tục đăng tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử, tổng hợp bài viết tờ thông tin lý luận thực tiễn số 3 năm 2023; xuất bản theo kế hoạch.

         - Phối hợp triển khai thực hiện các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, sở ngành.

        - Tiếp tục phục vụ giáo trình các lớp theo kế hoạch.

        - Tiếp tục thực hiện các công việc chuyên môn đối với kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2023. Cụ thể:

       - Tiếp tục phối hợp cùng cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức mở 08 lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và 02 lớp bồi dưỡng cấp phòng;

         - Thông báo tuyển sinh 03 lớp Trung cấp LLCT theo kế hoạch, gồm 01 lớp tập trung và 02 lớp không tập trung.

         - Tổ chức khai giảng 02 lớp Trung cấp LLCT ngoài kế hoạch được duyệt năm 2023 do sở, ngành, đại phương đặt hàng (huyện Trà Cú và BHXH).

         - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC năm 2024-2026 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt;

         - Quản lý, phối hợp chặt chẽ với các khoa trong công tác giảng dạy, chấm bài thi, khóa luận của các lớp;

         - Tổ chức chấm bài tiểu luận tình huống, tổng hợp điểm các khối lớp;

         - Tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho các lớp: Trung cấp LLCT hệ tập trung A03, A04; hệ không tập trung B03, B04, B05.

         - Phối hợp, bố trí và tổ chức thực hiện lịch học, thi đối với các khối lớp Trung cấp LLCT, các lớp bồi dưỡng và các khối lớp hiệp quản mở tại trường;

         - Tổng hợp hồ sơ tham mưu cho Ban Giám hiệu quyết định việc khai, bế giảng các khối lớp do nhà trường trực tiếp và phối hợp mở.

         - Tổng hợp giờ chuẩn giảng viên năm học 2022 - 2023.

         - Thực hiện công tác Đảng, Công đoàn theo kế hoạch.

         3. Tổng kết các mặt hoạt động của trường năm 2023.

         - Xét nâng lương viên chức 06 tháng cuối năm 2023.

         - Kê khai thu nhập, tài sản năm 2023 theo quy định.

         - Nhận xét, đánh giá viên chức hàng năm.

         - Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024.

         - Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023.

Đ/c Phạm Quốc Thới - TUV- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 của Trường Chính trị

Thực hiện: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 110
  • Tất cả: 621462
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này