KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH

         Trường Chính trị Trà Vinh triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kịp thời thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy đối các ngành và địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; khẩn trương, sôi nổi, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tham gia công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 toàn cầu, thời gian nghỉ phòng, chống dịch ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… nhưng việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường của trường vẫn đảm bảo đúng tiến độ.

          Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

         - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

         1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là học viên

         Tổng số lớp/học viên: 26/1.919 (tính đến 31/5/2021), trong đó:

         * Đào tạo: Tổng số lớp/học viên: 20/1.442

         + Cao cấp lý luận chính trị: 02/149

         + Trung cấp lý luận chính trị-hành chính: 18/1.293

         Tính riêng hệ trung cấp LLCT-HC:

         + Khai giảng: 8/557

         + Bế giảng: 7/498

                              + Loại giỏi: 40/498, tỉ lệ 8,03%

                              + Loại khá: 360/498, tỉ lệ 72,29%

                              + Loại trung bình: 98/498, tỉ lệ 19,68%

         * Bồi dưỡng:

                              Tổng số lớp/học viên: 6/477

                              + Chuyên viên chính: 01/81

                              + Chuyên viên: 05/396

                              + Khai giảng: 03/256

                              + Bế giảng: 03/210

         Tính đến 31/5/2021, tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng, quản lý tại trường là 26 lớp với 1.919 học viên, trong đó: mở mới 12 lớp 873 học viên, 14 lớp của năm 2020 chuyển sang 1.046 học viên, so với kế hoạch năm 2021 tính đến nay số lớp mở mới 12/14 lớp, 873/1.000 học viên, đạt 85,72%.

         2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khung trường

         - Trong 6 tháng đầu năm 2021 quyết định cử 01 lượt viên chức học trung cấp lý luận chính trị - hành chính (2020 chuyển sang), 04 lượt giảng viên hoàn chỉnh hồ sơ học cao cấp lý luận chính trị; 13 lượt viên chức, giảng viên dự hội nghị trực tuyến cấp Học viện.

         - Cử 06 lượt giảng viên, viên chức đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

         - Đảm bảo tổ chức 100% học viên các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cuối khoá đi nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

         * Các Khoa giảng dạy:

         Giảng viên các khoa tư tưởng ổn định, tham gia giảng dạy, thảo luận, dự giờ, chấm bài, coi thi, chủ nhiệm, viết bài đăng trang thông tin điện tử, thông tin lý luận và thực tiễn của trường; tham gia các hoạt động của Đảng ủy và công đoàn cơ sở.

         Triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp khoa (3 khoa).

         Dự thảo kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2021 (Khoa Lý luận cơ sở).

         Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học của trường, gặp gỡ nhân chứng phỏng vấn, thu thập tài liệu liên quan.

         * Các phòng chức năng:

         + Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học

          Tổ chức các chuyến đi nghiên cứu thực tế cho 50 học viên lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung K43 tại 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp; 85 học viên lớp K58 đi thực tế tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bến Tre; 91 học viên lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức K59 tại  tỉnh Vĩnh Long; 81 học viên lớp K61-huyện Trà Cú đi thực tế tại tỉnh An Giang và Kiên Giang;

         Tổ chức tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2020, phương hướng công tác năm 2021; họp đóng góp dự thảo và phát hành kế hoạch thao giảng, dự giờ năm 2021 của trường;

         Phối hợp với Ban quản lý đào tạo Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung khóa 73 (B73-TV).

         * Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học 6 tháng đầu năm 2021:

         Đề tài khoa học cấp tỉnh: Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931 - 2017).

         - Tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề: Bối cảnh lịch sử, tổ chức hoạt động và những đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Trà Vinh (1931-2017). Thời gian tổ chức 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2021 (01 buổi). Hội thảo có 30 bài tham luận và 60 đại tham dự.

         Đề tài khoa học cấp cơ sở.

         Đề tài: Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (1962 - 2017). Đề tài do Ban Giám hiệu chủ trì thực hiện. NGƯT, TS. Lâm Ngọc Rạng chủ nhiệm, đang thực hiện.

         - Đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề Lịch sử hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh (1962-2017), do tình hình dịch bệnh phải tạm hoãn.

         Đề tài:“Công tác hòa giải trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh hiện nay, thực trạng và giải pháp”. Đề tài do Khoa Nhà nước và Pháp luật chủ trì thực hiện, ThS. Dương Thanh Tuấn chủ nhiệm, đang thực hiện.

         Đề tài:“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030”. Đề tài do khoa Xây dựng Đảng chủ trì, ThS. Trần Thị Chính chủ nhiệm, đang thực hiện.

         Đề tài:“Phát triển loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp ở tỉnh Trà Vinh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do khoa Lý luận cơ sở chủ trì, ThS. Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm, đang thực hiện.

         Sách tham khảo; báo, tạp chí:

         - Sách tham khảo nhập mới: 27 bản (52 quyển) đặt mua và do các đơn vị gửi tặng. Nâng tổng số sách đến hết tháng 5/2021 bằng 4.180 bản sách, gồm 5.091 quyển.

         - Báo và tạp chí các loại: thư viện có 12 đầu báo và tạp chí các loại bằng 1.550 tờ. Phục vụ bạn đọc chủ yếu là giảng viên và học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC. Số lượng bạn đọc khoảng 800 lượt người.

         * Bản tin Lý luận và Thực tiễn: đã xuất bản 02 số, 800 quyển.

         * Trang thông tin điện tử (Website) Trường Chính trị: 14 tin; 19 bài viết.

         *  Dự giờ, thao giảng:

         -  Ban Giám hiệu cử đoàn tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VIII, khu vực phía Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu do NGƯT, TS. Lâm Ngọc Rạng trưởng đoàn. Kết quả 02 giảng viên đạt loại giỏi.

         - Đã ban hành kế hoạch dự giờ, thao giảng năm học 2021.

         * Biên soạn tập bài giảng (sửa đổi, bổ sung): “Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh” do NGƯT, TS. Lâm Ngọc Rạng chủ biên; đã hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, đang biên tập gửi nhà xuất bản.

         - Nhập mới 27 bản sách (52 quyển) do các đơn vị gửi tặng.

         - Đặt mua 100 bộ Giáo trình Trung cấp LLCT- HC phục vụ các lớp: K44,  K45 tập trung (60 bộ); K63, K64 tại chức (40 bộ); lớp Cao cấp B85-TV (295 cuốn).

         - Đặt mua 400 bộ Giáo trình trung cấp Lý luận chính trị (chương trình mới).

         Trang thông tin điện tử (Websites) Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh:

         - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử thành phần Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, đăng 14 tin; 19 bài viết.. Tổng số người dùng truy cập hiện nay: 577.569 lượt. Trong đó năm 2020: 56.871 lượt (tính đến 14/12/2020), tăng 18.101 lượt so với năm 2019.

         + Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu

         * Về công tác tổ chức bộ máy: ổn định.

         Tổng CCVC hiện tại là 41; trong đó biên chế 41 đồng chí; nữ 23/41, dân tộc Khmer 04/41, cán bộ giảng dạy 30/41đ/c.

         Tính đến thời điểm hiện tại, trường có 02 tiến sĩ, 29 thạc sĩ, 10 cử nhân.

         * Công tác hành chính:

         - Tiếp nhận 677 công văn đến, giảm 455 công văn các loại.

         - Tham gia hội đồng xét nâng lương trước hạn 03 đ/c, đúng thời hạn cho 04 đ/c, thâm niên nhà giáo 11.

         - Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020.

         - Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 theo kế hoạch.

         - Thực hiện chi trả các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến CCVC theo quy định.

         - Trong 6 tháng đầu năm 2021 đăng ký Ban quản lý đề án xe ô tô công tập trung của tỉnh 47 lượt xe ô tô đưa đón lãnh đạo đi công tác và đưa rước giảng viên thỉnh giảng các lớp; kết hợp đưa đón tiết kiệm 07 lượt đưa đón, tương đương 4.300.000đ.

         - Phục vụ hơn 1.035 lượt học viên nghỉ tại ký túc xá trường; 29 lượt giảng viên thỉnh giảng.

         Bộ phận công nghệ thông tin:

         - Phục vụ máy chiếu 17 lượt lớp, 870 buổi

         - Phục vụ khẩu hiệu, máy chiếu khai, bế giảng, sơ kết, hội nghị...: 07 lượt.

         - Sửa chữa máy tính các Phòng, khoa.

         - 06 tháng đầu năm 2021 vừa tổng kết công tác đơn vị năm 2020 vừa triển khai thực hiện những nhiệm vụ chính trị năm 2021 cùng với thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19.

         - Tất cả các đơn vị phòng, khoa trực thuộc, tổ chức đảng và đoàn thể của trường ngay từ đầu năm 2021 quán triệt cho CCVC đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, chủ trương của Đảng các cấp, pháp luật chính sách của nhà nước, đặc biệt những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị, đến CCVC của trường.

         - Trong tổ chức thực hiện các đơn vị trực thuộc trường bám sát vào kế hoạch công tác năm 2021, vào diễn biến thực tế của trường.

         - Ban Giám hiệu, Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, từng tập thể. Đây chính là nguyên nhân của thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

         II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

         1. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (công tác chuyên môn, công tác Đảng và công tác công đoàn), kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021.

         2. Triển khai thực hiện các phần việc còn lại của năm 2021.

         3. Tổng kết các mặt hoạt động của trường năm 2021.

         a. Công tác tổ chức - hành chính

         - Xét nâng lương CCVC 06 tháng cuối năm 2021.

         - Kê khai thu nhập, tài sản năm 2021 theo quy định.

         - Nhận xét, đánh giá CCVC hàng năm.

         - Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022.

         - Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021.

         b. Công tác tài chính - quản trị:

         - Lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 (tháng 7/2021).

         - Thực hiện thu, chi quyết toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2021 và tổng hợp báo cáo cả năm.

         - Đôn đốc nhắc nhở vấn đề vệ sinh, ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ viên chức nhà trường và học viên các lớp.

         c. Công tác nghiên cứu khoa học, thư viện: tiếp tục thực hiện

         * Đề tài khoa học

         - Cấp tỉnh: Tham mưu Ban Giám hiệu theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nội dung còn lại như: tổ chức lấy ý kiến cán bộ lão thành cách mạng, tổ chức hội thảo lần 2 và lần 3, hoàn tất bản thảo và hồ sơ gửi thẩm định.

         - Cấp cơ sở: Tham mưu Ban Giám hiệu theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nội dung còn lại của các nhóm nghiên cứu như: Tổ chức hội thảo, tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện và quyết toán,….

         - Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức họp xét duyệt, tuyển chọn thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở các khoa đăng ký thực hiện năm 2022.

         * Nâng cao chất lượng tin, bài trên Trang thông tin điện tử phục vụ dạy và học của nhà trường: đảm bảo số lượng theo qui định 10 tin, bài/tháng = 120 tin, bài/năm.

         * Tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức thao giảng cấp trường năm học 2021-2022.

         * Tham mưu cho Ban Giám hiệu xuất bản tập bài giảng thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh Trà Vinh.

         - Tiếp tục phục vụ giáo trình, máy chiếu và tài liệu các lớp học khi có yêu cầu.

         - Nhận và phát hành Giáo trình Trung cấp LLCT (chương trình mới) đến Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, giảng viên kiêm chức.

         d. Công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng

         - Tham mưu Ban Giám hiệu Quyết định phân công bài giảng chương trình Trung cấp LLCT (mới ban hành từ tháng 6/2021);

         - Giảng viên tham gia tập huấn trực tuyến giáo trình Trung cấp LLCT (bắt đầu từ 15/6/2021);

         - Tổ chức tập huấn cho giảng viên giảng trực tuyến (online) theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy;

         - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 19/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

         - Tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho các lớp: trung cấp LLCT-HC hệ tập trung K44,45; tại chức K60,62,63,64,65 (khi dịch bệnh Covid-19 ổn định).

         * Tổ chức khai giảng (khi dịch bệnh Covid-19 không diễn biến phức tạp):

         - Họp Hội đồng xét điều kiện dự học và tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K25,26; ngạch chuyên viên K62,63,64 (theo danh sách Sở Nội vụ tổng hợp);

         - Tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung K46; tại chức K66, 67;

         * Tổ chức bế giảng (khi tình hình dịch bệnh Covid-19 không diễn biến phức tạp):

         - Bế giảng lớp Cao cấp LLCT tại chức B73-TV, với 89 học viên;

         - Bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ tập trung K43 với 52 học viên;

         - Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K60,61.

         - Bế giảng lớp trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung K58 với 84 học viên;

          - Bế giảng lớp trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung K59 với 89 học viên;

         - Thực hiện công tác Đảng, Công đoàn theo kế hoạch.                                                                   

Phạm Thị Ngọc Thanh       
Phó Trưởng Phòng TC,HC,TT,TL

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 3 592
  • Tất cả: 618957
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này