Hội nghị triển khai kế hoạch, ký giao ước thi đua năm 2019 của cụm thi đua số 9. (Các trường chính trị đồng bằng sông Cửu Long)
      Ngày 22/3/2019 Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (Cụm trưởng cụm thi đua số 09) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, ký giao ước thi đua năm 2019 của cụm thi đua số 9. (Các trường chính trị đồng bằng sông Cửu Long)

  - Căn cứ Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG ngày 30/01/2019 Học viện Chính trị quốc gia HCM về tổ chức triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019.

      - Căn cứ Quyết định số 7431-QĐ/HVCTQG, ngày 10/12/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc công nhận Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2019.

          - Hưởng ứng phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động tại hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả” hướng tới chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

        Ngày 22/3/2019 Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (Cụm trưởng cụm thi đua số 09) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Cụm trưởng, cụm phó;  triển khai phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát động thi đua năm 2019; ký giao ước thi đua năm 2019 của 12 trường chính trị thuộc cụm thi đua số 09.
 Sau khi nghe dự thảo kế hoạch thi đua năm 2019 của cụm trưởng, hội nghị đã dành thời gian thảo luận, trao đổi, đi đến thống nhất các nội dung cần thực hiện trong năm 2019.

        Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2018, thực hiện phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”.Cụm thi đua số 09 thống nhất thực hiện một số nội dung sau:

        Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nghị quyết Tung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tư diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

         Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quy định cụ thể của từng trường.
Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo tập trung tại trường. Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, giờ dạy đảm bảo tuân thủ các quy chế về đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường dự giờ, thao giảng, nâng cao chất lượng dạy và học. Tham mưu cấp ủy tổ chức đa dạng hóa các lớp bồi dưỡng nguồn, bồi dưỡng chức danh và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên trong mỗi địa phương. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng.

          Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tích cực tham gia tư vấn chính sách cho Tỉnh ủy, thể hiện rõ vai trò là một cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Bên cạnh những đề tài phục vụ giảng dạy, học tập, chú trọng nghiên cứu những đề tài phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của cấp ủy Đảng góp phần vào xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

         Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của các trường. Tăng cường nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng mô hình “Trường chính trị chuẩn”. Đổi mới và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các khâu trong công tác thi đua khen thưởng, đồng thời phát triển toàn diện nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

        Tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của ban Bí thứ khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; thực hiện thao giảng dự giờ cấp khoa, cấp trường và các điều kiện cần thiết để tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VII năm 2020 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
                                                                                         Tin, ảnh: Ngọc Thanh

image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 3 596
  • Tất cả: 618961
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
- Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh.
- Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664.
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này