SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH

 

         Tháng 3 - 1959, Mỹ - Diệm tuyên bố “Đặt miền Nam  trong tình trạng chiến tranh”, tháng 5 - 1959 chúng ban hành Luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam. Chính sách tàn bạo đó đã đẩy nhân dân miền Nam trong tình thế phải đấu tranh một mất một còn với địch. Trước tình hình và nhiệm vụ cách mạng mới cùng với sự lãnh đạo xây dựng lực lượng quân sự và đẩy mạnh lực lượng vũ trang đánh địch, Tỉnh ủy Trà Vinh luôn coi trọng việc lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng.Xuất phát từ thực tế đó nên giữa năm 1959 Tỉnh ủy quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh, mở khóa huấn luyện – đào tạo - bồi dưỡng cán bộ cốt cán các ngành và bí thư, cấp ủy xã nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, trình độ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Lúc này Trường Đảng tỉnh trực thuộc Ban Tuyên huấn và Tổ chức tỉnh ủy, do đồng chí Tăng Hồng Phúc (Sáu Đức), Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tuyên huấn và Tổ chức tỉnh ủy trực tiếp phụ trách. Sau khi thành lập, Trường Đảng tỉnh Trà Vinh liên tục mở những khóa huấn luyện tại xã Long Toàn (Duyên Hải), Thời gian huấn luyện cho mỗi khóa từ 1,5 đến 2 tháng, khóa học có từ 20 đến 30 học viên. Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình và nội dung huấn luyện là đồng chí Lê Thanh Nhàn (Ba Râu). Sau đó, khi Ban Tuyên huấn và Tổ chức tỉnh uỷ được tách ra thành hai ban là Ban Tuyên huấn tỉnh uỷ và Ban Tổ chức tỉnh uỷ lúc này đồng chí Lê Thanh Nhàn giử chức vụ phó Ban Tuyên huấn phụ trách Trường Đảng tỉnh. Nội dung, chương trình các lớp huấn luyện đã kịp thời trang bị cho cán bộ ở cơ sở những kiến thức về đường lối cách mạng miền Nam, về phương pháp công tác cách mạng của đảng và những chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh qua từng thời kỳ,từng giai đoạn lịch sử cụ thể.


          Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ra Nghị định sáp nhập các tỉnh miền Nam theo tinh thần 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng số 19-NQ/TW ngày 20-9-1975 và số 245-NQ/TW ngày 20-12-1975 về việc bãi bỏ cấp khu và hợp nhất cấp tỉnh. Tháng 02 - 1976 sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Trà, ngày 27 – 7 – 1976 theo Nghị quyết kỳ họp thứ I Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Vĩnh Trà chính thức mang tên tỉnh Cửu Long và Trường Đảng hai tỉnh cũng được nhập lại và lấy tên là Trường Đảng cơ sở Nguyễn Việt Châu, đầu năm 1978 Trường Nguyễn Việt Châu đổi tên là Trường Đảng tỉnh Cửu Long, đồng chí Lê Minh - Uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ Trưởng Ban tuyên giáo kiêm giám đốc.


         Để đáp ứng về nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,công chức theo tinh thần đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra Thường vụ Tỉnh ủy Cửu Long quyết định hợp nhất Trường Đảng tỉnh với Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh theo quyết định số 646/TU ngày 25-10-1991 lấy tên là Trường Lý luận chính trị tỉnh Cửu Long với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ở cơ sở và giáo dục phổ cập chủ nghĩa Mác – Lênin  trong nội bộ Đảng, đồng thời truyền đạt nâng cao nhận thức chủ truơng, đường lối, quan điểm mới của Đảng cho cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh.Đồng chí Trịnh Ngọc Châu (Út Nhì) Tỉnh uỷ viên làm hiệu trưởng.


         Đến tháng 5 – 1992 tỉnh Cửu Long tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Sau khi tái lập tỉnh, Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức đi vào hoạt động và đã tiến hành thành lập các sở, ban ngành tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở đó Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quyết định thành lập Trường Đào tạo cán bộ tại quyết định số 73-QĐ/TU ngày 02 tháng 4 năm 1993, lúc này cán bộ khung trường có 5 đồng chí (trong đó có 3 đồng chí từ Trường Đảng Cửu Long chuyển về) do đồng chí Trần Minh Phướng (Năm Phướng) Tỉnh uỷ viên làm giám đốc.


          Để thuận lợi cho quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của trường, ngày 20 – 10 – 1993 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành quyết định số 131/QĐ-TU về việc chuyển Trường Đào tạo cán bộ tỉnh thuộc Tỉnh uỷ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.


        Cụ thể hóa quyết định số 88/TW ngày 05 – 9 – 1994 của Ban Bí thư về việc thành lập Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 698/QĐ-UBT ngày 17 – 7 – 1995 về việc đổi tên trường Đào tạo cán bộ tỉnh thành Trường Chính trị tỉnh đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh.


         Thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 5- 9 - 1994 về việc Thành lập trưòng chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,đồng thời quy định chức năng nhiệm vụ của trường chính trị tỉnh,thành phố cũng như mới đây kết luận tại thông báo số 181- TB/TW và quyết định số 184- QĐ/TW ngày 3- 9-2008 của Ban bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.

 


Tổng số: học viên đã và đang đào tạo, bồi dưỡng  từ năm 1993 cho đến nay là: 38 497 hoc viên.


Lâm Ngọc Rạng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị

 
 

Tổng số người truy cập

       


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 3,033
  • Tất cả: 303,868

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÀ VINH
  Đơn vị quản lý: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
  Giấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 09/GP-STTTT-BCXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/12/2015.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Quốc Thới - Hiệu trưởng Trường Chính trị - Trưởng Ban Biên tập.
  Địa chỉ: xã Hòa Thuận - Châu Thành - Trà Vinh
  Email: tctttv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 02943 844179 Fax: 02943 844664
  Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này